Wisselbeker Bob Helsen trofee

Vanaf 2015 hebben wij, Hondenschool Bollie, beslist om onze jaarlijkse wedstrijd te laten doorgaan onder de naam Bob Helsen trofee. Deze trofee moet een blijvend eerbetoon aan onze medeoprichter, hoofdinstructeur en vooral bezieler van Hondenschool Bollie worden. Daarom hebben we beslist dat deze trofee niet door een individuele wedstrijdspeler met zijn hond kan gewonnen worden maar door drie wedstrijdspelers die uitkomen voor eenzelfde hondenschool. Hiervoor hebben we een wedstrijdreglement bedacht die we U bij deze wensen uit te leggen.

Aan deze Bob Helsen trofee is een wisselbeker verbonden. De hondenschool die deze trofee drie maal op rij wint krijgt een gelijkaardige trofee om op hun hondenschool in de trofeeënkast te plaatsen.

Een hondenschool die de trofee één bepaald jaar wint mag de originele trofee eveneens één jaar uitstallen in hun verenigingsgebouw maar verplicht zich ertoe om de trofee minstens twee weken voor de volgende Bob Helsen trofee ongeschonden terug te bezorgen bij de voorzitter van hondenschool Bollie, teneinde de trofee aan een nieuwe winnaar mee te kunnen geven na de volgende Bob Helsen trofee.

Reglement

Alle hondenscholen die met ten minste 3 deelnemers inschrijven voor de wedstrijd in GP1 en/of GP2 dingen automatisch mee naar de wisseltrofee.

Heeft een hondenschool zich met meer dan 3 personen ingeschreven voor het GP1 en/of GP2 dan worden, voor de eindscore, de punten genomen van de drie best scorende deelnemers van deze hondenschool.

De punten van de drie deelnemers worden samengeteld en verrekend naar een score op 100 punten.

Bij een gelijke stand in punten wordt de trofee toegekend aan de vereniging waarvan de deelnemende 3 honden die in de eindscore zijn opgenomen het jongst zijn. De leeftijden van de honden worden dus samengeteld en het drietal met de laagste gezamenlijke leeftijd wordt de winnaar van de wisseltrofee.

Als er dan nog geen winnaar uit de bus mocht komen zullen de punten die tijdens de wedstrijd op de apportoefening zijn toegekend de doorslag geven.

We hopen dat deze uitdaging voor een mooie, faire en sportieve wedstrijd kan zorgen tussen zo veel mogelijk hondenscholen als eerbetoon aan onze diep betreurde en veel te vroeg uit ons midden weggerukte boegbeeld, Bob Helsen.

 

Bestuur Hondenschool Bollie vzw

 

Sponsors